Sản phẩm chi tiết
Giá Thiết bị đóng cắt Sino
          BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐiỆN SINO      
STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ 31 MCB 6.0KA 1F 32A SINO 71,000 ₫
1 MCB 4.5KA 1F 10A SINO 45,800 ₫ 32 MCB 6.0KA 1F 40A SINO 71,000 ₫
2 MCB 4.5KA 1F 16A SINO 45,800 ₫ 33 MCB 6.0KA 1F 50A SINO 92,000 ₫
3 MCB 4.5KA 1F 20A SINO 45,800 ₫ 34 MCB 6.0KA 1F 63A SINO 92,000 ₫
4 MCB 4.5KA 1F 25A SINO 45,800 ₫ 35 MCB 6.0KA 2F 6A SINO 131,000 ₫
5 MCB 4.5KA 1F 32A SINO 45,800 ₫ 36 MCB 6.0KA 2F 10A SINO 131,000 ₫
6 MCB 4.5KA 1F 40A SINO 45,800 ₫ 37 MCB 6.0KA 2F 16A SINO 131,000 ₫
7 MCB 4.5KA 1F 50A SINO 72,200 ₫ 38 MCB 6.0KA 2F 20A SINO 131,000 ₫
8 MCB 4.5KA 1F 63A SINO 72,200 ₫ 39 MCB 6.0KA 2F 25A SINO 131,000 ₫
9 MCB 4.5KA 2F 6A SINO 92,000 ₫ 40 MCB 6.0KA 2F 32A SINO 141,000 ₫
10 MCB 4.5KA 2F 10A  SINO 92,000 ₫ 41 MCB 6.0KA 2F 40A SINO 141,000 ₫
11 MCB 4.5KA 2F 16A SINO 92,000 ₫ 42 MCB 6.0KA 2F 50A SINO 184,000 ₫
12 MCB 4.5KA 2F 20A SINO 92,000 ₫ 43 MCB 6.0KA 2F 63A SINO 184,000 ₫
13 MCB 4.5KA 2F 25A SINO 92,000 ₫ 44 MCB 6.0KA 3F 6A SINO 197,000 ₫
14 MCB 4.5KA 2F 32A SINO 92,000 ₫ 45 MCB 6.0KA 3F  10A SINO 197,000 ₫
15 MCB 4.5KA2F 40A SINO 92,000 ₫ 46 MCB 6.0KA 3F 16A SINO 197,000 ₫
16 MCB 4.5KA 2F 50A SINO 140,000 ₫ 47 MCB 6.0KA 3F 20A SINO 197,000 ₫
17 MCB 4.5KA 2F 63A SINO 140,000 ₫ 48 MCB 6.0KA 3F 25A SINO 197,000 ₫
18 MCB 4.5KA 3F 6A SINO 163,000 ₫ 49 MCB 6.0KA 3F 32A SINO 213,000 ₫
19 MCB 4.5KA 3F 10A SINO 163,000 ₫ 50 MCB 6.0KA 3F 40A SINO 213,000 ₫
20 MCB 4.5KA 3F 16A SINO 163,000 ₫ 51 MCB 6.0KA 3F 50A SINO 275,000 ₫
21 MCB 4.5KA 3F 20A SINO 163,000 ₫ 52 MCB 6.0KA 3F 63A SINO 275,000 ₫
22 MCB 4.5KA 3F 32A SINO 163,000 ₫ 53 MCB 10KA 1F 80A SINO 260,000 ₫
23 MCB 4.5KA 3F 40A SINO 163,000 ₫ 54 MCB 10KA 1F 100A SINO 260,000 ₫
24 MCB 4.5KA 3F 50A SINO 197,000 ₫ 55 MCB 10KA 1F  125A SINO 260,000 ₫
25 MCB 4.5KA 3F 63A SINO 197,000 ₫ 56 MCB 10KA 2F 80A SINO 341,000 ₫
26 MCB 6.0KA 1F 6A SINO 65,600 ₫ 57 MCB 10KA 2F  100A SINO 341,000 ₫
27 MCB 6.0KA 1F 10A SINO 65,600 ₫ 58 MCB 10KA 2F 125A SINO 341,000 ₫
28 MCB 6.0KA 1F 16A SINO 65,600 ₫ 59 MCB 10KA 3F 80A SINO 522,000 ₫
29 MCB 6.0KA 1F 20A SINO 65,600 ₫ 60 MCB 10KA 3F  100A SINO 522,000 ₫
30 MCB 6.0KA 1F 25A SINO 65,600 ₫ 61 MCB 10KA 3F 125A SINO 522,000 ₫
Sản phẩm cùng danh mục

CÔNG TY TNHH ĐÀO MINH

 

Mã số thuế : 0309068349 - Ngày cấp : 24/06/2009

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM

 

Địa chỉ : 24/6A, Lê Lợi, KP3, TT Hóc Môn, H. Hóc Môn, Tp. HCM 

Chi nhánh: 7/4 TMT13, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM

 

 

 

 

 

Thiết Kế web : Nina Co .LTD